Hvis barnet må få medisiner i barnehagen

Som hovedregel skal barn medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet foresattes ansvar. Det skjemaet som brukes mest i barnehagen er det som kalles Medisineringsskjema (for ikke vedvarende medisinering), se link nederst. Det brukes når barna har behov for øyedråper, antibiotika o.lign for en kortere periode.

Barnets foresatte kan inngå skriftlig avtale med barnehagen om at barnehagen kan forestå medisineringen.

Trykk på linkene under for å se dokumentene

Info om medisinering av barn i barnehagen

Avtale om legemiddelhåndtering

Legemiddeloversikt

Mottak av legemidler

For ikke vedvarende medisinering bruk skjema under:

Medisineringsskjema