Medisinering av barn

Som hovedregel skal barn medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet foresattes ansvar.

Barnets foresatte kan inngå skriftlig avtale med barnehagen om at barnehagen kan forestå medisineringen.

Trykk på linkene under for å se dokumentene

Info om medisinering av barn i barnehagen

Avtale om legemiddelhåndtering

Legemiddeloversikt

Mottak av legemidler

For ikke vedvarende medisinering bruk skjema under:

Medisineringsskjema