Samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foreldre med barn i barnehage er medlemmer av foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og består av foreldre, ansatte og eier for barnehagen. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er også ledere av foreldrerådet og kan kontaktes hvis foreldre har spørsmål/problemstillinger som de ønsker og ta opp.

For å se medlemmene i samarbeidsutvalget, logg inn på foreldresiden.