Barnehagen vår

Tolpinrud barnehage åpnet sommeren 2007 med 4 avdelinger og ca 75 barn. Høsten 2008 ble barnehagen utvidet med en avdeling, vi kjøpte en barnehagebuss. Fra 2008 til våren 2020 har de eldste barna vært på turer rundt i nærområdet vårt flere ganger i uka. Nå har bussen blitt så gammel at den ikke kan brukes mer, og foreløpig har vi ikke mulighet til å investere i en ny buss. Det er derfor uavklart om de eldste barna i barnehagen får mulighet til å være med på bussturer i nærområdet fra høsten 2020.

Barnehageåret 2020/21 har Tolpinrud barnehage to avdelinger for barn i alderen 0-2 år (Solstråla og Regnbuen), 1 avdeling for barn i alderen 1-3 år (Stjerneskudd), 1 avdelinger for barn i alderen 2-4 år (Måneskinn) og en avdeling med barn i alderen 4-5 år (Nordlys).Totalt 79 barn.

 

Antall årsverk er 22,6

  • 10,4 barnehagelærere, 1 av dem har buss-sertifikat
  • 8,8 fagarbeidere/assistenter, 1 av dem har buss-sertifikat
  • 1 rengjørings/kjøkkenassistent
  • 1 kontormedarbeider
  • 1 daglig leder
  • 0,4 vaktmester