/>

Måneskinn

Måneskinn er en avdeling med 24 plasser for barn fra 2 - 5 år.

Måneskinn er opptatt av å skape et miljø som er preget av trygghet, forutsigbarhet, og ro.

Vi ønsker, i samarbeid med foreldrene, å legge grunnlaget for at hvert enkelt barn skal få et godt liv ut fra egne muligheter og forutsetninger.

 

Vi ønsker at barna kan lære å hevde sin rett, samtidig som de skal ta hensyn til hverandre, i et miljø preget av humor og glede, lek og læring.

 

Vi ønsker å være autoritative voksne, dvs varme og grensesettende. Vi skal ha en varm relasjon til hvert enkelt barn, men også sette klare, tydelige krav og grenser til barna på en respektfull måte.

maaneskinn@tolpinrudbhg.no