/>

Solstråla

Solstråla er en småbarnsavdeling med 12 plasser for barn fra 1 til 2 år.

Det begynner flere nye barn på småbarnsavdelingene våre hvert år. De fleste av disse er rundt 1 år og har stort behov for nærhet, trygghet, ro, forutsigbarhet og rutiner. Foreldre har også behov for å føle seg trygge på at barnet deres blir godt ivaretatt i barnehagen. Vi vektlegger derfor en god og løpende dialog med foreldrene fra første dag i barnehagen.

 

Når barna har blitt trygge og godt kjent med hverandre og de voksne på avdelingen, legger vi til rette for ulike aktiviteter. Vi leser, ser i bøker, maler, tegner, synger, leker masse både ute og inne osv. Barna vil oppleve et varierende innhold i løpet av dagen preget av glede, humor og læring gjennom lek.

 

Vi er lydhøre for barnas ønsker og behov, og lar barna medvirke til innholdet i barnehagedagen ut fra sine forutsetninger.

 

solstraala@tolpinrudbhg.no