Eier av Barnehagen

Tolpinrud barnehage er privat og eies av Hønefoss sportsklubb. Eierstyret vårt, Tolpinrud
SA, består av 4 medlemmer valgt i årsmøtet til Hønefoss sportsklubb. For tiden
består styret av Per Inge Bjerkseter (leder og økonomiansvarlig),
Jan Erik Gulbrandsen (sekretær), Even Herstad (styremedlem), Maria Holten (styremedlem).

I tillegg til barnehage består bygget av fotballgarderober og en forsamlingssal som er
kombinert fellesrom for barnehagen/innelokale for Stjerneskudd og klubbhus.

Hjemmeside Hønefoss Sportsklubb: http://honefoss-sk.no/