Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere foreldre på ting som er bra, og ting som kan gjøres bedre i barnehagen. Bruk mailen under til å sende oss tilbakemeldinger: