Hvordan logge seg inn på nettsiden som forelder

Tolpinrud barnehage har egen hjemmeside, www.tolpinrud.barnehage.no , og for at dere foreldre skal ha mulighet til å logge dere inn på denne siden, må dere være registrert. Personalet i barnehagen legger inn dere foreldre, hver forelder må ha egen mailadr for å få tilgang til siden.

 

Når dere er regisrert, vil dere motta en mail fra systemet og i den mailen er det en link. Dere må gå inn via denne linken, for så å gjøre det som dere blir bedt om. Dere skal bl.a lage eget passord. Fint om dere gjør dette med en gang, og ikke venter, dette fordi det er en tidkrevende jobb for personalet og regisrere alle, og i hvert fall hvis dere skal motta en ny mail om det samme. Derfor ber vi om at dere gjør deres del av jobben, slik at hjemmesiden blir tilgjengelig. 

Hvis det er slik at dere ikke at har fått mailen fra systemet  eller kanskje slettet den så gjør følgende; gå på siden for foreldre og trykk på glemt passord, og følg informasjonen. Hvis dette ikke funker så ta kontakt med barnehagen.