/>

Være sammen

«Være Sammen»

 

Være Sammen er kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. I samarbeid med de andre barnehagene i Ringerike kommune startet Tolpinrud barnehage dette utviklingsarbeidet høsten 2017. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Teoriene i Være Sammen er sentrale, og kan oppsummeres i fem kjernekomponenter:

 

  • Autoritative voksne

o   Varme og grensesettende voksne. Det vil si at de voksne har en varm relasjonsbygging til barna og utøving av en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav og grenser.

  • Relasjonsbygging og kommunikasjon

o   Barna i barnehagen uttrykker følelser, tanker og meninger verbalt og gjennom kroppsholdninger og mimikk. For å ivareta barns rett til ytringsfrihet i barnehagen må personalet ifølge rammeplanen lytte aktivt, anerkjenne og prøve å tolke det enkelte barn.

  • Tidlig innsats

o   Personalet skal fange opp barn med ulike former for tilpasningsvansker så tidlig som mulig og sette inn nødvendige tiltak.

  • Håndtering av utfordrende atferd

o   Målet er å veilede i retning av positiv adferd, slik at barnet kan unngå negative handlinger.

  • Implementering og organisasjonsutvikling

o   Innholdet i være sammen skal omsettes og innføres og bli en del av den daglige drift og væremåte i barnehagen. (Fra teori til praksis)

 

 

Medvirkning og modning

Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning.

 

Tredelt innhold

Kompetanseheving for alle ansatte gjennom teori og praksis

Materiellpakke for samhandlingen mellom barn og voksne

Vekt på foreldres og foresattes rolle

 

Trykk på linkene nedenfor for mer info:

 

Løveloven

Voksenstiler plakat

oppsumering plandag Juni 18

Regnbueløven har kommet til barnehagen

Brev fra Regnbueløven

Regnbueløvens reise