Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Tolpinrud barnehage har felles hovedopptak med de andre barnehagene i Ringerike kommune.

1. mars er fristen for å komme i betraktning ved hovedopptaket. Plassene tildeles i hovedopptaket hver vår, med oppstart i august samme år. Ved ledig kapasitet i løpet av året tilbys plasser fortløpende utfra ventelisten. De som står på venteliste fra tidligere år får behandlet søknaden på nytt i hovedopptak i mars hvert år. Det er ikke nødvendig å søke på nytt. Se lenker lengre ned på siden.

Laster..