Nyheter

 • Lihkku beivvin

  I dag er deg samenes nasjonaldag. Mona P har strikket to flotte nasjonaldrakter i dokkestørrelse. Med bildet av dem sier vi Lihkku beivvin, gratulerer med dagen.

  06.02.2021 10.18
 • Foreldreundersøkelsen 2020 - resultat

  67 av 79 foreldre svarte på undersøkelsen, 85%. Det er vi godt fornøyde med selv om det var enda bedre svarprosent i 2019 . Områdene det ble spurt om var de samme som i 2019: Ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart, tilfredshet. Det kunne svares på en skala fra 0-5, der 5 var best. Samlet gjennomsnittlig score på alle spørsmålene er 4,5, det samme som i 2019. Under her finnes mer detaljerte oversikter

  31.01.2021 20.03
 • Nye barn i barnehagen

  Da er vi i gang med nytt barnehageår, og 22 nye barn har begynt eller skal begynne hos oss. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen. Dette barnehageåret er det 79 barn i barnehagen fordelt på fem avdelinger.

  03.09.2020 13.30
 • Endringer på avdelingene fra sommeren 2020

  Vi vil også ved dette barnehageopptaket ta inn mange barn under 3 år, derfor kommer vi til å gjøre noen endringer på barnegruppene fra sommeren 2020.

  19.03.2020 21.12
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Tolpinrud barnehage har felles hovedopptak med de andre barnehagene i Ringerike kommune.

1. mars er fristen for å komme i betraktning ved hovedopptaket. Plassene tildeles i hovedopptaket hver vår, med oppstart i august samme år. Ved ledig kapasitet i løpet av året tilbys plasser fortløpende utfra ventelisten. De som står på venteliste fra tidligere år får behandlet søknaden på nytt i hovedopptak i mars hvert år. Det er ikke nødvendig å søke på nytt. Se lenker lengre ned på siden.