/>

FN-samling 24.10.22

I dag har vi hatt FN samling for de eldste barna pluss noen fra småbarnsavdelingene

Først fikk vi høre ballongvisa, da kom de eldste barna inn med hver sin ballong som de ga til de andre.

Så fikk vi se flagg av de ulike nasjonalitetene vi har her i barnehagen, vi sang løveloven og barna fikk høre litt om hva FN egentlig er, så fikk barna føle på urettferdighet. Til slutt i samlingen fikk barna høre en sang om barnas rettigheter.