/>

Tema høst og eventyr.

Vi jobber med årstiden høst, eventyr om «de tre bukkene bruse», eventyret om «askeladden og de gode hjelperne» Vi har forming, skal lese, leke, sanse og gjøre eventyret. Arbeide med språk slik at barna kan utforske og utvikle sin språkforståelse og språkkompetanse.