Foreldreundersøkelsen 2020 - resultat

67 av 79 foreldre svarte på undersøkelsen, 85%. Det er vi godt fornøyde med selv om det var enda bedre svarprosent i 2019 . Områdene det ble spurt om var de samme som i 2019: Ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart, tilfredshet. Det kunne svares på en skala fra 0-5, der 5 var best. Samlet gjennomsnittlig score på alle spørsmålene er 4,5, det samme som i 2019. Under her finnes mer detaljerte oversikter