Informasjon om korona (covid-19) fra Tolpinrud barnehage

Oppdatert 14.09.20

 

Barnehagene i Ringerike er for tiden på gult nivå. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil barnehagen justere sine rutiner, da vil vi informere om dette.

 

De viktigste punktene på gult nivå i Tolpinrud barnehage

  • Inne regnes hver avdeling som en kohort
  • Ute regnes maks 50 personer (barn og voksne til sammen) som en kohort
  • Ved levering/henting kan tre foreldre være inne på avdelingen samtidig, HUSK Å HOLDE AVSTAND
  • Husk god håndhygiene, vask hender når dere kommer til/går fra barnehagen
  • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Ansatte og barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.
  • Foresatte som har luftveissymptomer, skal ikke levere eller hente barn i barnehagen.
  • Har foresatte eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal også nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ved usikkerhet kontakt lege.
  • Hvis barnet blir sykt i barnehagen må det hentes så fort det lar seg gjøre.
  • Barna skal ikke ha med egne leker i barnehagen. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse el.lign for å sove, kan dere ta med denne.