Viktige datoer 2018/19

Foreldremøte

Tirsdag 11. september  Kl 18.30-21 (Småbarn)

Onsdag 12. september  Kl 18.30-21 (storbarn)

                          

Planleggingsdager

Torsdag 16. august

Fredag 17. august

Fredag 31. mai

Torsdag 20. og fredag 21. juni

 

HVA

NÅR

 

 

September

Fotografering

26. og 27. september

 

 

Oktober

Fellessamling kl 9.45

Onsdag 24. oktober      (FN-dagen)

 

 

November

Fellessamling kl 9.45

Fredag 9. nov

 

 

Desember

Adventsamling kl 9.45

Mandag 03. des

Nissefest

Tirsdag 04.des

Adventsamling kl 9.45

Mandag 10. des

Lucia

Torsdag 13. des

Adventsamling kl 9.45

Mandag 17. des

Adventsamling kl 9.45

Fredag 21. des

 

 

Januar

Fellessamling kl 9.45

Fredag 11.jan

 

 

Februar

Fargefest småbarn

Fredag 8. febr

Fargefest storbarn

Fredag 15.febr

 

 

Mars

Fellessamling kl 9.45

Fredag 22.mars

 

 

April

Fellessamling kl 9.45

Fredag 26.april

 

 

Mai

Aktivitetsdag

Tirsdag 16. mai

Fellessamling kl 9.45

Fredag 24.mai

 

 

Juni

Sommerfest

Fredag 7.juni

kl 14.30-16.30

Avslutning for Romfarergruppa

En kveld i løpet av juni