Stjerneskudd

Stjerneskudd er en friluftsavdeling med egen buss. Barnehageåret 2015/16 er det 31 barn i alderen 3-6 år som deler på å dra på tur. Noen av disse barna går på avdeling Nordlys når de er inne i barnehagen. Barna blir levert og hentet i barnehagen. Vi reiser på tur ca kl 9.30-14.30 fire dager pr uke. Bussturen tar vanligvis 10 – 30 minutter. Vi reiser blant annet til Røsholmstranda, Aklangen, Helgelandsmoen, Ringkollen, Eggemoen og Krokkleiva.


Stjerneskudd er opptatt av at barna skal få et nært forhold til naturen. Barna blir vant til å være ute i all slags vær, og vi ser at barn som er mye ute blir selvstendige og utvikler seg raskt både fysisk og mentalt.

Vi besøker ofte de samme stedene for å se endringene som skjer gjennom året, samtidig drar vi også til nye steder. Barna lærer seg derfor å takle disse nye stedene, og de blir nokså raskt trygge i nye omgivelser ute i naturen.


Vi opplever mye på turene våre, og spontane læringssituasjoner oppstår stadig. Disse "her og nå" situasjonene benytter vi i samtale, utforsking og undring sammen med barna. Barna får mange fine opplevelser, og vi erfarer at det ofte er de små tingene som teller for dem. Barna blir veldig flinke til å leke sammen, de utvikler god kreativitet og fantasien setter ingen grenser ute i naturen.

Mål: Det aller meste av det vi gjør inne kan vi også gjøre ute.

 

stjerneskudd@tolpinrudbhg.no