Måneskinn

Måneskinn er en avdeling med 24 plasser for barn fra 2 - 6 år.

Avdelingen er opptatt av å skape et miljø med oversiktelighet, forutsigbarhet, stabilitet og ro. Vi ønsker å motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet til å finne sine egne uttrykksformer. Vi ønsker å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede i det å finne ut av, og løse oppgaver sammen.

maaneskinn@tolpinrudbhg.no