Solstråla

Solstråla er en småbarnsavdeling med 14 plasser for barn fra 1 til 3 år.

Begge småbarnsavdelingene våre vektlegger trygghet i hverdagen gjennom rutiner og forutsigbarhet. Barna vil oppleve et varierende innhold i hverdagen med glede, humor og læring gjennom lek.

Vi arbeider med temaer i perioder og barna medvirker ut i fra sine forutsetninger.

solstraala@tolpinrudbhg.no