Barnehagen vår

Barnehagen startet opp med 4 avdelinger sommeren 2007

 • Solstråla og Regnbuen, begge med 14 plasser for
  barn i alderen 1-3 år og 4 ansatte, 2 førskolelærere og 2
  fagarbeidere/assistenter
 • Måneskinn og Nordlys begge med 24 plasser for
  barn i alderen 3-6 år og 4 ansatte, 2 førskolelærere og 2
  fagarbeidere/assistenter. Noen ganger er det også barn under 3 år på disse avdelingene.

Høsten 2008 ble barnehagen utvidet med en avdeling

 • Stjerneskudd med 20 plasser for barn i alderen
  3-6 år og 4 ansatte, 1 førskolelærer og 1 busssjåfør/fagarbeider og 2
  fagarbeider/assistent.