Barnehagen vår

Tolpinrud barnehage åpnet sommeren 2007 med 4 avdelinger og ca 75 barn. Høsten 2008 ble barnehagen utvidet med en avdeling, vi kjøpte en barnehagebuss. "Bussavdelingen" er for barn over 3 år, og nesten hver dag drar vi på turer rundt i nærområdet vårt.

Tolpinrud barnehage har to avdelinger for barn i alderen 0-3 år (Solstråla og Regnbuen), 2 avdelinger for barn i alderen 2-6 år (Måneskinn og Nordlys) og en avdeling med barn i alderen 3-6 år (Stjerneskudd)

 

Antall årsverk er 23

  • 9 barnehagelærere, 1 av dem har buss-sertifikat
  • 11 fagarbeidere/assistenter, 1 av dem har buss-sertifikat
  • 1 rengjørings/kjøkkenassistent
  • 1 kontormedarbeider
  • 1 daglig leder