"Være sammen" , hvordan bli en varm og grensesettende voksen

Alle ansatte i Tolpinrud barnehage er med på dette kompetanseløftet i regi av Ringerike kommune. Fredag 22.09 var det felles planleggingsdag (kick-off) for nesten alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Være sammen er tredelt

  1. Kompetanseheving for ansatte
  2. Materiellpakke for samhandling mellom barn og voksne
  3. Informasjon/opplæring for foreldre

Torsdag 12.oktober og fredag 13.oktober, torsdag 30.november og fredag 1.desember skal 5 ansatte fra barnehagen på veilederutdanning, en fra hver avdeling. 

I første omgang er det de ansatte som skal få opplæring, men etter hvert skal vi også jobbe med dette i barnegruppene. Da vil dere nok få høre om Regnbueløven og løveloven.

 

https://www.ringblad.no/nyheter/ringerike-kommune/barnehage/na-skal-barnehageansatte-lare-a-vare-sammen/s/5-45-463846

http://vaeresammen.no/