Vi har vår egen barnehagebuss - avdeling Stjerneskudd

Tolpinrud barnehage har sin egen barnehagebuss. Nesten daglig drar ca 18 barn og 3-4 voksne på tur i nærområdet.

Bussturen tar vanligvis ca 10-30 minutter, og vi drar blant annet til Røsholmstranda, Helgelandsmoen, Eggemoen, Ringkollen og Krokkleiva. En gang pr år reiser vi til Sansehuset, Teknisk Museum o.lign. Barna blir levert og hentet i barnehagen, turene varer fra ca kl 9.30-14.

Mottoet vårt er at det aller meste av det vi kan gjøre inne kan vi også gjøre ute. Turene byr på mange spontane læringssituasjoner. Disse "her og nå" situasjonene benytter vi til samtale, utforsking og undring sammen med barna. Barna får mange fine opplevelser ute i naturen, de får mye grovmotorisk trening, de lærer seg å takle nye steder og de utvikler god fantasi og kreativitet når de bruker naturens eget lekemateriale når de leker sammen.

Alle må søke spesielt om plass på Stjerneskudd. Kriteriene er at barnet må fylle 3 år det året det starter, ha sluttet å sove på dagtid og helst ha sluttet med bleie. Eget søknadsskjema med mer infomasjon finnes under informasjon på forsiden av hjemmesiden.