Håndvask sammen med andre tiltak gir færre syke barn

Nå går vi inn i en periode med store muligheter for å bli smittet av influensa, forkjølelse, omgangssyke osv. God håndvask reduserer både risikoen for å bli syk selv og for å smitte andre. Husk å vaske hendene når dere kommer til/går fra barnehagen, gjelder barn, foreldre, ansatte og alle andre som er i barnehagen

 

 

Håndvask og opplæring i ulike smitteverntiltak vil føre til at faren for at skole- og barnehagebarn får luftveisinfeksjoner og diaré blir kraftig redusert.

Reduserer smitte: Håndvask er en effektiv måte å holde barna i barnehagen friske. Foto: Istockphoto

En ny rapport som Kunnskapssenteret har laget på oppdrag fra Folkehelseinstituttet, fastslår at flere tiltak samtidig har best effekt på sykdomsforebygging hos barna.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner og diaré blir trolig mye mindre i barnehager som har ekstra oppmerksomhet på håndvask og opplæring om smittevern, sammenlignet med forekomst i barnehager som ikke har tiltak utover vanlig praksis.

Rapporten konkluderer med at antall infeksjoner hos barna kan bli redusert med mellom 10 og 50 prosent, og at slike tiltak trolig vil bedre barnas hygieneatferd også.

Les også: Hygienegrep ga 48 prosent færre infeksjoner

Ifølge en dansk undersøkelse er små barn i snitt syke og med nedsatt allmenntilstand 25 dager i året. Regner man med lette forkjølelser er små barn i snitt syke hele 80 dager i løpet av ett år, viser undersøkelsen som ble gjennomført i ti barnehager i Odense på slutten av 90-tallet.Der ble det innført enkle grep for å bedre håndhygienen og den forventede sykeligheten blant barna ble redusert med 34 prosent.