Ansatte

Måneskinn

Christopher Nyman Pazzi

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Kristin Wara

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen, jobber 80%

Dagny Helen Magnussen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar

Nordlys

Rune Wibe

Stilling: Assistent

Marianne Stenberg

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen Jobber 90%, fri annen hver fredag

Ida Birgitte Hamremoen

Stilling: Pedagogisk leder

Ped.leder på Nordlys april og mai 2018. Tilbake som leder på Solstråla fra 04.06.18

Linda Hasle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anita Wiken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 50%

Regnbuen

Mona Brekke

Stilling: Assistent

Jobber 40%, jobber 3 timer pr dag, ekstraressurs

Trine Skaug

Stilling: Pedagogisk leder

Ped.leder, jobber på Regnbuen fram til 30.07.18, så ped.leder Måneskinn

Trine Krogstad

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Lisa Cordwell

Stilling: Pedagogisk leder
452 03 127
cordwelllisa@hotmail.com

Jobber 40%

Sabine Mertens

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% sykmeldt

Maria Bomann-Priddle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80% på Regnbuen og 20% for HSK hver tirsdag.

Maria Holten

Stilling: Vikar

Vikar, jobber for tiden 90% på Regnbuen, fri tirsdag oddetall.

Solstråla

Thomas Engen

Stilling: Assistent
466 37 275
thomas@tolpinrudbhg.no

Jobber 4 dager pr uke på Solstråla og 1 dag pr uke som kontormedarbeider

Jamie Webber

Stilling: Assistent

Karoline Brenna

Stilling: Assistent

Jobber 50%

Ida Birgitte Hamremoen

Stilling: Pedagogisk leder

Ped.leder på Nordlys april og mai 2018. Tilbake som leder på Solstråla fra 04.06.18

Inga-Terese Wien Haugerud

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Orebråten

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%

Mette Støen

Stilling: Resurspedagog

Jobber som ekstraressurs på Solstråla, 80%.

Stjerneskudd

Thomas Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Sissel Eriksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
908 64 842
sissel@tolpinrudbhg.no

Jobber 20% på Stjerneskudd og 80% på kontoret.

Parvin Waled Khani

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mona Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%

John A Bomann-Priddle

Stilling: Fagarbeider
900 39 555
post@littlefatjohn.com

Buss-sjåfør / yrkessjåfør tunge kjøretøy og barne- og ungdomsarbeider

Andre ansatte

Anne Guri Ulven Larsen

Stilling: Daglig leder
455 05 707
post@tolpinrudbhg.no

Bang-On "Tio" Khotphromsri

Stilling: Renholder

Tommy Fredheim

Stilling: Vaktmester

Knut Karlsen

Stilling: Vaktmester

Linda Skagnes

Stilling: Vikar

Jobber 30-40%.

Reidun Amundsen

Stilling: Vikar

Maren Ulven Rolid

Stilling: Vikar

Kari Steine

Stilling: Vikar