Ansatte

Måneskinn

Mona Brekke

Stilling: Assistent

Jobber 40%, 2 dager pr uke

Thomas Engen

Stilling: Assistent
466 37 275
thomas@tolpinrudbhg.no

Jobber 4 dager pr uke på Måneskinn og 1 dag pr uke som kontormedarbeider

Ann Kristin Wara

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber 80%

Christopher Nyman Pazzi

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Dagny Helen Magnussen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nordlys

Jamie Webber

Stilling: Assistent

Jobber 70%

Rune Wibe

Stilling: Assistent

Jobber 80%

Trine Skaug

Stilling: Pedagogisk leder

Har for tiden svangerskapspermisjon

Marianne Stenberg

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen Jobber 90%, fri annen hver fredag

Linda Hasle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anita Wiken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 50%

Regnbuen

Trine Krogstad

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Lisa Cordwell

Stilling: Pedagogisk leder
452 03 127
cordwelllisa@hotmail.com

Sabine Mertens

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria Bomann-Priddle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Solstråla

Inga-Terese Wien Haugerud

Stilling: Pedagogisk leder

Ida Birgitte Hamremoen

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Kristin Orebråten

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mette Støen

Stilling: Resurspedagog

Jobber som ekstraressurs på Solstråla.

Stjerneskudd

Thomas Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Parvin Waled Khani

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mona Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%

John Arthur Bomann-Priddle

Stilling: Fagarbeider
900 39 555
johnnyelroca@littlefatjohn.com

Buss-sjåfør / yrkessjåfør tunge kjøretøy og barne- og ungdomsarbeider

Andre ansatte

Anne Guri Ulven Larsen

Stilling: Daglig leder
455 05 707
post@tolpinrudbhg.no

Sissel Eriksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
908 64 842
sissel@tolpinrudbhg.no

Bang-On "Tio" Khotphromsri

Stilling: Renholder

Knut Karlsen

Stilling: Vaktmester

Tommy Fredheim

Stilling: Vaktmester

Kari Steine

Stilling: Vikar

Linda Skagnes

Stilling: Vikar

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar

Reidun Amundsen

Stilling: Vikar

Maria Holten

Stilling: Vikar

Karoline Brenna

Stilling: Vikar