Ansatte

Måneskinn

Ann Kristin Wara

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen, jobber 90%, fri annen hver tirsdag

Trine Skaug

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber som ped.leder på Måneskinn, men er i perioden 03.12.18-10.02.19 ped.leder/leder for Stjerneskudd

Parvin Waled Khani

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Dagny Helen Magnussen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%, fri hver onsdag

Anita Wiken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 30% på Måneskinn (annen hver tirsdag og hver onsdag) og 20% på Stjerneskudd (hver fredag)

Mona Brekke

Stilling: Assistent

Jobber 40%, jobber 3 timer pr dag, ekstraressurs

Nordlys

Christopher Nyman Pazzi

Stilling: Pedagogisk leder

Inga-Terese Wien Haugerud

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Marianne Stenberg

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber 90%, fri annen hver torsdag

Rune Wibe

Stilling: Assistent

Mette Støen

Stilling: Ressurspedagog

Jobber som ekstraressurs på Nordlys, fri hver fredag.

Regnbuen

Thomas Engen

Stilling: Assistent
466 37 275
thomas@tolpinrudbhg.no

Jobber noe på Regnbuen, noe på Solstråla og 1 dag pr uke på kontoret

Trine Krogstad

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Lisa Cordwell

Stilling: Pedagogisk leder
452 03 127
cordwelllisa@hotmail.com

Jobber 40%, hver tirsdag og torsdag

Maria Bomann-Priddle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80% på Regnbuen og 20% for HSK hver tirsdag.

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar

Solstråla

Ida Birgitte Hamremoen

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Thomas Engen

Stilling: Assistent
466 37 275
thomas@tolpinrudbhg.no

Jobber noe på Regnbuen, noe på Solstråla og 1 dag pr uke på kontoret

Kristin Orebråten

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%, fri annen hver fredag og annen hver mandag

Jamie Webber

Stilling: Assistent

Linda Hasle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 50%

Stjerneskudd

Thomas Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Leder for avdelingen

Trine Skaug

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber som ped.leder på Måneskinn, men er i perioden 03.12.18-10.02.19 ped.leder/leder for Stjerneskudd

John A Bomann-Priddle

Stilling: Fagarbeider
900 39 555
post@littlefatjohn.com

Buss-sjåfør / yrkessjåfør tunge kjøretøy og barne- og ungdomsarbeider

Mona Pettersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 80%, fri hver onsdag

Maria Holten

Stilling: Vikar

Vikar, jobber 60%, hver tirsdag, onsdag og torsdag

Anita Wiken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber 30% på Måneskinn (annen hver tirsdag og hver onsdag) og 20% på Stjerneskudd (hver fredag)

Andre ansatte

Anne Guri Ulven Larsen

Stilling: Daglig leder
455 05 707
post@tolpinrudbhg.no

Sissel Eriksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
908 64 842
sissel@tolpinrudbhg.no

Kontormedarbeider

Sabine Mertens

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100% sykmeldt

Bang-On "Tio" Khotphromsri

Stilling: Renholder

Knut Karlsen

Stilling: Vaktmester

Tommy Fredheim

Stilling: Vaktmester

Reidun Amundsen

Stilling: Vikar

Maren Ulven Rolid

Stilling: Vikar

Anne Bråthen

Stilling: Vikar

Kari Steine

Stilling: Vikar