Nyheter

  • GOD SOMMER

    04.07.2018 10:58
  • Resultat av brukerundersøkelsen 2018

    78% av foreldrene i Tolpinrud barnehage svarte på brukerundersøkelsen. Et samlet resultat viser at foreldre fortsatt er godt fornøyde med barnehagen. På en skala fra 1-6, der 6 er best, ble helhetsvurderingen 5,3

    21.04.2018 21:42
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...